Regionala rapportkommittén

Rapportkommitténs arbetsuppgifter

 • Sammanställa ett underlag till årsrapport i Artportalen. Uppgiften omfattar validering/kvalitetssäkring och bedömning av fågelobservationer för årsrapporten. För dessa arter skrivs artkommentar och de fynd som ska publiceras markeras för publicering i regional- och nationell årsrapport. 
 • Bedöma inkomna raritetsrapporter av ovanliga och svårbestämda arter. 
 • Skapa/förvalta regionala valideringsregler. 
 • Administrera publika fågellokaler i Artportalen. Innebär att skapa nya lokaler och redigerar befintliga. 
 • Föra fyndstatistik över arter med 100 eller färre fynd i rapportområdet och hålla denna statistik aktuell i Artportalen. 
 • Bevaka utveckling i arternas fenologi i rapportområdet. Nya fenologirekord ska dokumenteras genom att fynd beskrivs genom raritetsrapport. 
 • Följa rapportering i Artportalen av ett antal utvalda arter av högt naturvårdsintresse. 
 • Full behörighet, tillgång till arter med skyddsklass 4-5 begränsas till maximal två Rrk-medlemmar. Övriga medlemmar har utökad behörighet, tillgång till arter upp till skyddsklass 3. Alla medlemmar ska ha adekvat kunskap för hantering av rapporter av skyddsklassade arter (skyddsklass 3, 4 och 5). 
 • Ge support kring Artportalen till användare. Utöver grundläggande support om systemet ingår att informera användare om betydelsen av noggrann rapportering. 
 • Genom egen rapportering föregå med gott exempel där rapporteringen följer Artportalens grundprinciper. 

 Kontaktuppgifter

Du når rapportkommittén via e-post: rrk@birdlifemedelpad.se

Medlemmar

 • Peter Nilsson
  070-190 25 51

 • Ingemar Marklund
  070-664 44 81

 • Mattias Edman
  070-396 76 87
 • Sven Jägbrant