Stadgar

Lavskrika. Foto: Michael Englevid

Gällande Stadgar

Stadgar för Medelpads ornitologiska förening hittar du här.
Stadgarna antogs vid föreningens extra årsmöte 2018-11-13 och gäller från 2019-01-01.