Sjöfågelinventering

Midvinterinventering av sjöfågel och gäss

Svensk Fågeltaxering har sedan 1967 drivit ett projekt där man räknar sjöfåglar längs kusten i framförallt södra Sverige. Den senaste tidens milda vintrar  har gjort det möjligt för sjöfåglar att övervintra längre norrut och man ser därför ett ökat behov av att inventera även i norra Sverige för att bättre följa sjöfåglarnas beståndsutveckling och vintervanor.

Metod

Svenska kusten är indelad i ett antal lagom stora områden (sektorer) så att varje sektor är möjlig att inventera vid ett och samma tillfälle. Medelpadskusten består av 55 sektorer. Vid inventering räknas alla sjöfåglar, gäss, vadare med flera men måsar och trutar räknas inte. Efter inventeringen rapporteras resultatet till Svensk Fågeltaxering.

Vad behövs för att delta?

För att delta i inventeringen behöver du kunna artbestämma änder, gäss, svanar, doppingar, lommar, hägrar, skarvar, havssula, sothöna, rörhöna, vadare och alkor(tordmule, sillgrissla, tobisgrissla). Dessutom behövs det för de flesta sektorerna tillgång till tubkikare för att kunna spana av hela sektorn. Man måste inte göra detta ensam utan är ni några som vill hjälpas åt så gör det! Det utgår ingen ersättning för deltagande i inventeringen.

Hur går det till?

Läs först instruktionen från Lund. Välj sedan en eller flera lediga sektorer du vill inventera (se länk till karta nedan). Därefter får du planera in varifrån du kan spana av din sektor. Beroende på hur sektorn ser ut kan det behövas flera observationsställen. Sektorn inventeras sedan en gång mellan 9-24 januari 2021. Huvudräkningsdagar är helgen 16-17 januari. När man har kollat av hela sektorn och noterat de fåglar man observerat är man klar. Därefter sammanställer man siffrorna i rapporteringsprotokollet och skickar in det till Svensk Fågeltaxering. Ett tips är att skriva ut ”protokoll att ta med ut i fält” så att du ser vilka uppgifter du behöver ha med dig hem och har något att anteckna på. På detta protokoll får du plats med anteckningar för flera sektorer.

Mer info och redan bokade sektorer

I dagsläget är vi cirka 10 personer från föreningen som deltar i denna inventering och följande sektorer är redan bokade:
Y013, Y014, Y015, Y016, Y019, Y022, Y033, Y041, Y042, Y043, Y044, Y045, Y052.

 

 

Är du intresserad av att delta i denna inventering väljer du någon av de andra lediga sektorerna! 

Hör av dig till undertecknad om du har några frågor kring inventeringen.

 

 

Jan Lindström
jan@pippipafaglar.se
070-238 22 38