Sjöfågelinventering

Midvinterinventering av sjöfågel och gäss

Inom Svensk fågeltaxering har man sedan många år drivit ett projekt där man räknar sjöfåglar längs kusten i framförallt södra Sverige. Den senaste tidens milda vintrar  har gjort det möjligt för sjöfåglar att övervintra längre norrut och man ser därför ett ökat behov av att inventera även i norra Sverige.

Metod

Metodiken är relativt enkel. En sektor (lagom stort kustnära område) räknas vid ett tillfälle i januari (4-19/1 2020). Alla sjöfåglar, gäss och vadare noteras men måsar och trutar räknas inte. Det kan vara vettigt att i första hand välja sektorer som är  lättillgängliga och isfria. Idén är att inventera sektorerna år efter år för att kunna följa sjöfåglarnas beståndsutveckling och vintervanor. Det är drygt 50 stycken sektorer längs Medelpadskusten. Kan du inventera flera sektorer är det bra men det räcker om du gör en och följer den även kommande år.

Vad behövs för att delta?

För att delta i inventeringen behöver man känna till änder, svanar, gäss, sothöns, doppingar, lommar, häger, havssula, storskarv och vadare. Dessutom krävs det för de absolut flesta sektorerna tillgång till tubkikare för att spana av hela sektorn. Man måste inte göra detta ensam utan är ni några som vill hjälpas åt så gör det! Det utgår ingen ersättning för de som deltar i inventeringen så välj därför gärna någon sektor närheten av där du bor för att minska kostnaden.

Hur går det till?

Praktiskt går det till så att man bokar in sig på en eller flera sektorer man vill inventera. Därefter får man planera in varifrån man kan spana av sin sektor. Beroende på hur sektorn ser ut kan det behövas flera observationsställen. Sektorn inventeras sedan en gång mellan 4-19 januari 2020. Huvudräkningsdag är 12 januari. Har man en enstaka sektor kan man försöka hålla sig i närheten av detta datum. Välj gärna en dag då det inte blåser för mycket eftersom det är svårt att räkna sjöfågel när det är grov sjö. Har man fler sektorer behöver man kanske sprida ut sig i perioden. När man har kollat av sin sektor är man klar. Man behöver alltså inte stå och kolla under en viss tid. Därefter sammanställer man siffrorna i protokollet och skickar in det till Svensk Fågeltaxering. Ett tips är att skriva ut ”protokoll att ta med ut i fält” så att du ser vilka uppgifter du behöver ha med dig hem och har något att anteckna på. På detta protokoll får du plats med anteckningar för flera sektorer. 

Mer info och bokning

För att undvika dubbelbokningar vill vi ha koll på vem som inventerar vilken sektor. Du som inventerat tidigare år hoppas vi fortsätter med dina sektorer. Nya som vill inventera kan höra av sig till undertecknad för bokning och andra frågor.

Jan Lindström
jan@pippipafaglar.se
070-238 22 38