Sjöfågelinventering

Svensk fågeltaxering

Inom Svensk fågeltaxering har man sedan många år drivit ett projekt där men räknar sjöfåglar längs kusten i framförallt södra Sverige. I och med de milda vintrarna har det öppnats upp möjligheter för sjöfåglar att övervintra längre norrut och man ser därför ett ökat behov av att få till räkningar även i Medelpad.

 

Metod

Metodiken är relativt enkel, en sektor räknas vid ett tillfälle under perioden 9 -24 januari med huvudinventeringsdag den 17:e. Alla sjöfåglar förutom måsar och trutar noteras. Det vara vettigt att välja sektorer som är hyggligt lättillgängliga och sannolikt isfria. Programmet bygger på att samma sektorer inventeras år efter år (inte nödvändigt att alla sektorer inventeras varje år även om ambitionen är att så ska vara fallet) och chansen för att de blir det ökar rimligtvis om man inte måste pulsa genom snö kilometervis.
Det är drygt 50 stycken sektorer längs Medelpadskusten och det finns inga krav på att hinna inventera ett visst antal. 

 

Vad behöver du veta?

För att delta i inventeringen behöver man känna till änder, svanar, gäss, sothöns, doppingar, lommar, häger och storskarv. Protokollet är enkelt att fylla i. Dessutom krävs det för de absolut flesta sektorerna tillgång till tubkikare för att spana av hela sektorn. 

 

Observationsställen

Praktiskt går det till så att man bokar in sig på en eller flera sektorer man vill inventera. Därefter får man planera in varifrån man kan spana av sin sektor. Beroende på hur sektorn ser ut kan det behövas flera observationsställen. Sektorn inventeras sedan en gång mellan 9-24 januari 2016. Huvudräkningsdag är 17 januari. Har man en enstaka sektor kan man försöka hålla sig i närheten av detta datum. Har man fler sektorer behöver man kanske sprida ut sig i perioden. När man har kollat av sin sektor är man klar. Man behöver alltså inte stå och kolla under en viss tid. Därefter sammanställer man siffrorna i protokollet och skickar in det till Svensk Fågeltaxering.

 

Kontaktperson och bokning

För att undvika dubbelbokningar behöver en person hos oss som håller koll på bokningen av sektorer. Kontakta undertecknad för bokning eller frågor.

Jan Lindström
jan@pippipafaglar.se
070-238 22 38