Hur man rapporterar

Rapportsystem

Använd Artportalen när du rapporterar in dina fynd med datorn. Vill du rapportera direkt i fält är artportalens mobila checklista ett enklare alternativ. Oavsett val av dessa två alternativ, lagras fynden säkert, långsiktigt och andra kan ta del av dina upplevelser. Dina fynd kan även komma att spela en viktig roll i naturvårdssammanhang varför det är av yttersta vikt att uppgifterna rapporteras med stor säkerhet, speciellt med avseende på artbestämning, lägesangivelse och datum.

 

Verktyg för rapportkommittéerna

Artportalen är också det verktyg som den regionala och nationella rapportkommittén använder för att granska fynd och sammanställa fågelrapporter.

 

Manual

Bekanta dig med Artportalen och se möjligheterna med systemet. Till Artportalen finns en manual som beskriver hur rapportering sker och mycket annat. Till artportalens mobila checklista finns också en manual som visar hur du kommer igång och använder checklistan på bästa sätt. 

 

Deadline för publicering

För att respektive fynd skall hinna publiceras skall fynd vara rapporterade i Artportalen senast 31 januari efterföljande år.