Skadade/sjuka fåglar

Vår kunskap

MOF har genom åren haft utbildade medlemmar och tillstånd från myndigheter och därmed möjlighet att ta hand om skadade eller sjuka fåglar för rehabilitering. Av olika skäl har vi inte möjligheten att ta hand om fåglar längre men har fortfarande kunskapen varför våra råd ofta kan var till stor hjälp.

 

Skadade fåglar

Skadorna kan vara av många olika slag men vanligast är ving- och benbrott samt, på mindre fåglar, skador orsakade av katt. Är det ett brott på vinge eller ben eller annan större skada blir det röntgen hos veterinär och om det då bedöms att den skadade kan bli helt återställd blir det rehabilitering. 

 

Statens vilt

Alla fåglar som är statens vilt (fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.) och som påträffas sjuka, skadade eller döda ska rapporteras till polismyndigheten.

 

Att tänka på innan Du tar hand om en fågelunge

  1. Fågelungen skall aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffats död.
  2. Misstänks en fågelunge eller fågelkull vara övergiven skall den övervakas på håll – långt håll – och under många timmar för att konstatera att den inte matas. Har du inte tid, så betrakta den inte som övergiven.
  3. Alla vilda djur har en ägare – vanligen är denne jakträttsinnehavaren. Att ta hem levande eller döda djur kan betraktas som tjuvjakt.
  4. Vilda djur får inte tas om hand mer än 48 timmar. Dessa kan vara förödande för en unge, om du saknar kunskap.
  5. Tänk på att föräldrarna är bäst på att föda upp sina ungar. I vissa fall duger dock fosterföräldrar.
  6. Om Du är tveksam, tag alltid kontakt med någon som kunnig innan Du tar in en unge som Du tror är övergiven.
  7. Fler djurungar dör varje år pga missriktad djurvänlighet än pga att folk låtit bli att ingripa.
  8. Tron att djurungar som rörts av människor inte accepteras av sina föräldrar är felaktig.