Föreningens tidskrift

Fåglar i Medelpad

Föreningens tidskrift, Fåglar i Medelpad utkommer med fyra nummer  per år. Som medlem får du föreningens tidskrift utan extra kostnad. Juridisk person kan prenumenera på tidskriften till en kostnad motsvarande medlemsavgiften. Vår tidskrift har snart funnits i 40 år och det ska naturligtvis synas i tidningen, bli medlem för att se hur vi firar vårt jubileum.

 

Kontakta redaktören

För att kontakta redaktör så kan du skicka e-post till faglarimedelpad@birdlifemedelpad.se

 

Vill du bidra?

Både artiklar, bilder, statistik, reportage eller andra idéer välkomnas. Vi ser helst att innehållet handlar om eller visar fågellivet i just vårt landskap – Medelpad.