Rapportera fåglar

Lång tradition av rapportering

Fågelrapportering har en lång tradition i Sverige och med tiden har en väl utvecklad organisation för densamma vuxit fram. Svensk fågelrapportering har dock sedan början av 2000-talet genomgått en verklig revolution. Rapporteringen kom då att nästan helt att övergå till att ske digitalt genom ArtDatabankens rapportsystem, Artportalen.

 

Uppdelning av landet

Landet är uppdelat i ett antal rapportområden, som oftast sammanfaller med landskapgränserna, och varje sådant område har en regional rapportkommitté som ansvarar för rapporteringsverksamheten i den egna regionen.

 

Ditt bidrag är viktigt

På dessa sidor finns information om vilka arter som ska rapporteras samt hur du går till väga vid inrapporteringen. Inget bidrag är för litet och rapportera alltid efter principen hellre för mycket än för lite.

Lavskrika. Foto: Michael Englevid
Lavskrika. Foto: Michael Englevid