Fågelskyddskommittén

Kontakt med kommittén

 

Kontaktas lättast via e-postadress: fagelskydd@birdlifemedelpad.se

 

Vid akuta frågor,  ring någon av medlemmarna i kommittén.

Bengt Allberg
070-399 93 41

 

Ingemar Marklund
070-664 44 81

 

Hans Johansson
070-170 90 03

 

Björn Svensson

073-064 24 03