Föreningsinformation

Bengt Allberg

Ordförande

070-399 93 41

Birgitta Chorell

Sekreterare

070-539 98 12

Rode Nordin

Kassör

070-203 43 86

Ingemar Marklund

Vice ordförande

070-664 44 81

Carina Svedin

Ordinare ledamot

076-801 31 06

Leelene Karlsson

Ordinarie ledamot

073-732 31 81

Tobias Svensson

Ordinarie ledamot

070-339 94 92

Thomas Granfeldt

Ordinarie ledamot

070-630 33 93

Christin Olsson

Suppleant

070-630 06 17

kontakt

Vill du ha kontakt med oss i styrelsen? Skicka mail till oss på info@birdlifemedelpad.se

E-post