Föreningsinformation

Bengt Allberg

Ordförande

070-399 93 41

Björn Svensson

Sekreterare

073-064 24 03

Rode Nordin

Kassör

070-203 43 86

Ingemar Marklund

Vice ordförande

070-664 44 81

Carina Svedin

Ordinare ledamot

076-801 31 06

Tobias Svensson

Ordinarie ledamot

070-339 94 92

Jan Lindström

Ordinarie ledamot

070-238 22 38

Leelene Karlsson

Ordinarie ledamot

073-732 31 81

Birgitta Chorell

Suppleant

070-539 98 12

Thomas Granfeldt

Suppleant

070-630 33 93

kontakt

Vill du ha kontakt med oss i styrelsen? Skicka mail till oss på info@birdlifemedelpad.se

E-post