Kungsörn

Länsstyrelsen fick 2002, i enlighet med riksdagens fastställda rovdjurpolitik, uppdraget av Naturvårdsverket att ansvara för inventeringen av björn, varg, järv, lodjur samt kungsörn i landet. MOF och Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) fick därmed uppdraget att inventera kungsörn i länet. För uppgiften erhålles medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen.

 

MOFs uppdrag innebär att vi årligen utför inventering av kungsörn enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd NFS 2002:14-15 med följande inriktningar:

• Dokumentation av kända revir/boplatser
• Uppföljning av häckningsframgång vid kända boplatser
• Sökinsatser efter nya revir/boplatser

 

Kontakt:
fagelskydd@birdlifemedelpad.se