Stormyrskogens reservat

Att hitta hit

Stormyrskogen är beläget i sydöstligaste hörnet av Torps socken, nära gränsen till
Hälsingland. Från Sundsvall åker man E14 till Viskan för att här ta sig söderut förbi byarna Munkbysjön, Hjältanstorp och Storulvsjön. Efter att ha passerat sistnämnda by med knappt 4 km går en skogsbilväg in till höger. Efter 1,5 km delar sig vägarna och du åker den till vänster i ytterligare 2 km. Här tar vägen slut och en stig leder in i reservatet.

 

Biotop

Reservatet är på drygt 400 ha och ligger högt över havet. Skogen utgörs till stor del av äldre granskog med inslag av torrakor och lågor. De centrala delarna utgörs av en fin myr och en liten tjärn, Stormyrtjärnen.

 

Fågelliv

Exempel på arter som kan påträffas här är lavskrika, tretåig hackspett, spillkråka, våra skogshöns inklusive dalripa, trana och gluttsnäppa.

 

Bra att veta

Reservatet är ett s k Natura 2000-område.