Stödesjön

Att hitta hit

Deltaområdet är beläget ca 35 km väster om Sundsvall vid Ljungans inlopp i Stödesjön. Det finns flera olika möjligheter att ta sig ned till området. Från fågeltornet ges bra överblick. Vid besök till tornet kan det dock vara svårt med parkeringsmöjligheter. Det finns dock en liten ficka på södra sidan av E14 strax väster om tornet (vid en grind), som kan vara en möjlighet. En annan möjlighet som också kan vara givande är att gå ner vid det lilla industriområdet direkt öster om järnvägsstationen. Här har man fri sikt utöver deltats yttersta delar. En tredje variant är att åka över Ljungan söderut mot Fanbyn. Precis när man passerat bron tar man till vänster och parkerar vid reningsverket. Därefter leder en fin promenadväg in i deltats intressanta lövskogar.

 

Biotop

Deltaområdet består av en större ö, några sandbankar och grund. Ute på ön finns en frodig och intressant lövskog, med bl a ovanligt mycket sälg. Direkt väster om tornet ligger en strandäng.

 

Fågellokal

Lokalen är som intressantast under vårflyttningen. Bland tidiga rastare kan nämnas sångsvan. Normalt är början av maj en bra tid att besöka området. Då kan en hel del simänder rasta. Kring mitten av maj (om det är lågvatten) rastar en hel del olika vadare. Bland häckande fåglar kan nämnas skäggdopping, vigg, storspov m fl. I deltats omgivningar häckar vissa år hornuggla. I lövskogen på ön kan arter som rosenfink och härmsångare höras. Nattsjungande arter observeras regelbundet i området.