Sticksjön

Att hitta hit

Denna lilla sjö är belägen i närheten av bostadsområdet Granloholm. Enklaste sättet att hitta är att åka till Luleåvägens slut strax öster om sjön. Här är lämpligt att parkera för att sedan gå promenadvägen mot sjön och runt denna. Man kan även parkera vid centrum och gå förbi centrumhuset.

 

Biotop

Mindre, bitvis vassbevuxen sjö i närheten av ett bostadsområde. Runt Sticksjön går, som ovan nämnts, en fin promenadväg som ofta är flitigt nyttjad. Vid västra delen passerar man en bro över en liten bäck.

 

Fågelliv

Sticksjön är som intressantast under våren/försommaren och sjön var tidigare känd för sina häckande svarthakedoppingar som kunde uppgå till ett tiotal par. Numer har mängden fisk (ruda) i sjön ökat och nästan helt konkurerat ut svarthakedoppingen. Sjön erbjuder förutom svarthakedopping vigg, sothöna och vissa år även rörhöna. En skrattmåskoloni finns i sjön. Under vårflyttningen kan diverse änder och vadare ses rasta i mindre antal. Strax norr om sjön kan det under försommaren vara ide att lyssna efter nattsångare, bl a flodsångare och gräshoppsångare har hörts här.