Skottsundsslätten

Att hitta hit

Skottsundsslätten är belägen ca 10 km söder om Sundsvall. I Kvissleby lämnar man E4:an och tar till vänster och passerar Harabergsbron över Ljungan. Därefter direkt till höger genom Skottsund och efter ett par km ligger slätten på vänster hand (mitt för golfbanan). Söderifrån viker man av från E4:an i Njurundabommen och når då slätten strax efter att man passerat Mjösund. Bästa observationspunkten ligger utefter vägen mot Juniskär. Denna väg korsar hela slätten. Lämpligt ställe att stanna till är där ett par mindre vägar leder åt höger resp vänster. Dessa småvägar är sedan lämpliga promenadvägar om man så vill.

 

Biotop

Skottsundsslätten är Medelpads största slätt och anses vara den nordligaste av sydsvensk typ.

 

Fågelliv

Slätten är framförallt en vårlokal och bästa tiden är från slutet av mars till slutet av april. Under början-mitten av april bildas vissa år ganska stora svämpölar och då är fågellivet som intensivast. Arter som då rastar i rätt stora antal är sångsvanar, tranor, kanada- och numer även grågäss. Stora flockar med ringduvor och sånglärkor kan ofta ses. Slätten är vår bästa lokal för skogsduvor, uppemot 15-20 ex kan ibland noteras. Enstaka råkor brukar även finnas i kråkflockarna. Skottsundsslätten är även en bra lokal för rovfåglar. Vråkar, falkar, kärrhökar och även någon enstaka örn kan observeras. Under slutet av april torkar oftast slätten upp rätt snabbt och fågelantalet sjunker därmed. Under början av maj rastar arter som t ex gulärlor och ljungpipare. Under försommartid kan det vara idé att lyssna efter nattsångare. Som höstlokal är slätten ganska outforskad, men en hel del gäss, framförallt kanada- och grågäss rastar. Det kan även vara intressant att besöka området vintertid. Vinterhämpling har observerats vid flera tillfällen och ibland kan mycket stora flockar med gulsparv ses dra omkring. Någon havsörn gör emellanåt en lov över slätten och någon eller några övervintrande bofinkar brukar finnas kvar.