Mingen

Att hitta hit

Mingen är belägen ca 20 km söder om Sundsvall utefter vägen mot Skatan/Galtström. I sydvästra kanten av sjön finns ett fågeltorn som är skyltat från allmänna vägen där också parkeringsmöjligheter finns i anslutning till informationsskylten. Tornet nås efter en promenad på några hundra meter och ger bra överblick över den västra delen av sjön. Man kan även besöka sjön från norr, men här är det mer svåröverskådligt. En mindre väg leder söderut från Löranvägen och ned mot Uddarna. Ett annat alternativ är att åka ned mot Rotvik för att spana av de fina åkrarna i området.

 

Biotop

Denna sjö är en näringsrik och grund sjö med på vissa ställen stora vassbälten, framförallt i den västra och norra delen. I vissa partier når skog fram till sjön och i andra områden breder jordbruksmarken ut sig ända ned mot strandkanten. I och med det ringa genomflödet blir Mingen isfri relativt sent (början av maj).

 

Fågelliv

Sjön är som intressantast att besöka från början av maj och fram till midsommartid. I samband med islossningen rastar t ex flera olika arter simänder och doppingar. Kring mitten av maj ses ofta ett flertal olika vadararter. Vissa år kan tranor ses på nordsträck i rätt betydande antal. Även ett flertal rovfågelsarter sträcker förbi. Häckfågelfaunan bjuder på arter som brunand och brun kärrhök, möjligtvis även vattenrall, rörhöna och t o m gråhakedopping. Rör- och sävsångare finns det gott om i vassarna. I omgivningarna kring Mingen häckar lärkfalk, härmsångare och stjärtmes. Ett stort antal för Medelpad ovanliga arter har noterats här genom åren.