Jämtgavelns naturreservat

Att hitta hit

Enklaste vägen att ta sig till detta reservat från Sundsvall är att åka E14 till Borgsjö. Här tar man in till höger på en skogsbilväg med skyltning till reservatet. Man följer denna väg i ca 1,5 mil norrut och kommer här fram till en informationstavla som berättar om reservatet. Det går även att ta norrut från Fränsta, men denna väg kan vara svårare att hitta. Innan man åker till Jämtgaveln kan ett besök vid Ånge naturrum i Borgsjö rekommenderas. Här finns bra information att ta del av.

 

Biotop

Reservatet som är hela 3000 ha stort bildades 1995. Området är en fin mosaik av myrar och bitvis orörd skog. Nästan all skog har vuxit upp efter skogsbränder, vilket medför att tallen är det dominerande trädslaget. Det finns ovanligt gott om brända stubbar och brandskadade träd, s k brandljud. Jämtgaveln är rik på myrar av allehanda slag med en intressant flora. I sjön Torringen finns ett naturligt bestånd av röding. Gamla kulturlämningar som t ex tre medeltida järnframställningsplatser, ett par fäbodar, rester av skogsarbetarkojor finns även att beskåda här.

 

Fågelliv

Här finns goda chanser att under en dagstur få se de flesta av våra gammelskogsarter som t ex lavskrika och tretåig hackspett. Av vadare kan nämnas gluttsnäppa och grönbena. Videsparv har hörts sjunga, men verkar ha minskat under senare år. Något eller några tranpar samt sångsvan finns inom området. Bland karaktärsarter kan nämnas bergfink, gulärla och dubbeltrast. Under goda sorkår kan flera olika arter rovfåglar och ugglor ses.

 

Bra att veta

Jämtgaveln är upptaget som Natura 2000-område.