Helvetesbrännans naturreservat

Att hitta hit

Enklaste vägen till detta naturreservat är att i Alby, väster om Ånge, ta en skogsbilväg som leder fram till reservatet. Avståndet är knappt 1,5 mil. Skyltning finns utefter vägen. Här vid västra kanten av Flistersjön leder en fin stig in mot de centrala delarna av området. Det andra alternativet att ta sig hit är via Byberget, men det blir något längre om man kommer österifrån.

 

Biotop

Detta mycket stora reservat på nästan 2400 ha avsattes 2000. Området är rätt otillgängligt med starkt kuperad terräng och bitvis mycket blockigt. Tallen dominerar, men i sydbranterna finns en hel del lövskog. Flera sjöar och tjärnar finns också.

 

Fågelliv

Bland häckfåglar kan nämnas trana, sångsvan, tretåig hackspett, lavskrika, tornfalk och fiskgjuse. Kungsörn kan ses regelbundet. Goda sorkår häckar t ex fjällvråk.

 

Bra att veta

Helvetesbrännans naturreservat fortsätter även inne på den Jämtländska sidan och är ett Natura 2000-område.