Edebottnarna

Att hitta hit

Edebottnarna är beläget ca 10 km öster om Ånge och på södra sidan av Ljungan. Från Erikslund, som är närmaste samhälle, åker man utefter södra kanten på Borgsjön mot Ånge och viker efter drygt 3 km av mot Västerede. Ett flertal lämpliga platser med bra utsikt finns inom området. Det är bara att söka sig fram efter tycke och smak.

 

Biotop

Området utgörs av en utvidgning av Ljungan inklusive jordbruksmarker söder därom.

 

Fågelliv

Lokalen är intressant framförallt under våren med rastande vadare och änder. Arter som då ofta är talrika är bläsand, kricka, brushane, ljungpipare och emellanåt trana. Bland mer tillfälliga vårrastare kan nämnas grå- och sädgås, stjärtand och årta. Skogsduva har observerats vid något tillfälle. Under de allra senaste åren har någon vitkindad gås översomrat vid Edebottnarna. Häckfågelfaunan är ganska variationsrik med arter som skägg- och svarthakedopping, knölsvan, tornfalk, sothöna, spillkråka och storspov (flera par). Rör- och sävsångare samt kornknarr har påträffats emellanåt. En stor skrattmåskoloni har etablerat sig under de allra senaste åren. Under hösten rastar en hel del änder samt sångsvanar.