Björköviken

Att hitta hit

Björköviken är belägen drygt 20 km sydost om Sundsvall. Från Njurundabommen följer man skyltningen mot Lörudden. Strax innan byn Björkvik (efter ca 7-8 km) leder två mindre vägar till vänster ut mot viken. Den ena följer den östra sidan och leder ut till några fiskebodar. På den andra sidan passerar man ett sommarstugeområde och kommer så småningom ned till en liten hamn med några båtskjul. Man kan även parkera halvvägs utefter vägen till fiskebodarna och därefter promenera ned till innersta delen av viken.

 

Biotop

Viken är tämligen långsmal och ligger i rakt nord-sydlig riktning. Längst in i viken finns några smärre sandrevlar (vid lågvatten) och även några mindre vassområden.

 

Fågelliv

Björköviken är i första hand en fin rastlokal vid lågvatten och då framförallt under hösten. De flesta vadararter som normalt observeras i landskapet kan då rasta i viken. Det arktiska inslaget kan emellanåt vara påtagligt. Ute på vattnet rastar ofta flockar med både dyk- och simänder. Under sensommar och tidig höst kan artrikedomen ibland vara stor. Bl a gråhäger är då en pålitlig rastare. Vid rätta väderleksförhållanden tycks lokalen dessutom fungera som en ledlinje för sträckande fåglar som t ex bläs- och stjärtand. Längre fram på hösten är det framförallt rastande dykänder som drar till sig intresset. Arter som observerats vid ett flertal tillfällen är gråhakedopping och bergand. Ett stort antal för Medelpad mindre vanliga arter har setts här genom åren.

 

Bra att veta

Vid eftermiddagsbesök vid viken rekommenderas att man spanar från västra sidan (man får då solen i ryggen) och på morgonen den andra sidan av samma skäl.