18 oktober, 2019

Förbättrat vindskydd

Medlemmar från föreningen har med stöd från SCA förbättrat det av Timrå kommun uppförda vindskyddet på Åstholmen. Ett golv har lagts och taket har belagts med plåt. Det har även inretts med bänkar och små väggbord. Arbete med luckorna kommer att fortsätta för att därigenom ge bättre sikt. Ta tillfället i akt att besöka Åstön och Åstholmen samt vindskyddet ute på Kjolsäcksudden. Många spännande fågelfynd har gjorts där under åren så var extra uppmärksam på vad som rör sig i buskarna eller flyger förbi.
Föreningens medlemmar har även bidragit till restaurering av plattformen vid Selångerfjärden vars tak förstördes av det rikliga snömängderna vintern 2018.

 

Dela till vänner