1 april, 2021

Välkommen till exkursion i Skrängstasjön!

Exkursion lördag 17/4  kl 8.00. Vi möts i Skedlo, Skrängstasjön.

Vi följer FHM rekommendationer med begränsat antal deltagare, håller avstånd och har egen kikare.
Vi behöver anmälan till exkursionen, senast 14/4, max antal är 20 personer

Anmälan till Birgitta Chorell 070-5399812 eller Ingemar Marklund 070-6644481

Dela till vänner