Hur man rapporterar

Artportalen

Använd Artportalen när du rapporterar in dina fynd. På så vis lagras de säkert, långsiktigt och andra kan ta del av dina upplevelser. Dina fynd kan även komma att spela en viktig roll i naturvårdssammanhang varför det är av yttersta vikt att uppgifterna rapporteras med stor säkerhet, speciellt med avseende på artbestämning, lägesangivelse och datum.

 

Verktyg för rapportkommittéerna

Artportalen är också det verktyg som den regionala och nationella rapportkommittén använder för att granska fynd och sammanställa fågelrapporter.

 

Manual

Bekanta dig med Artportalen och se möjligheterna med systemet. Till Artportalen finns en manual som beskriver hur rapportering sker och mycket annat.

 

Deadline

För att respektive fynd skall hinna publiceras skall fynd vara rapporterade i Artportalen senast 31 januari efterföljande år.