25 augusti, 2018

 • Artportalen
 • Attmar
 • Baktjärnen
 • Bastumyran
 • Bodberget
 • Borgsjö
 • Bysjön
 • Degelmyran
 • Frötjärnsåsen
 • Glasmästarberget
 • Härehögåsen
 • Högåsen
 • Holm
 • Indal
 • Ingemar Marklund
 • Kånkåstjärnen
 • Kollradsåsen
 • Kvarnberget ­Vanntjärnberget
 • Liden
 • LillTjäresjön
 • Ljustorp
 • Lövåsberget
 • Mussjöhöjden
 • Nyckelbiotop
 • Österåsberget
 • Rödmossamyran
 • Rogstaberget
 • Skallberget
 • Stöde
 • Storfloåsen
 • Stormyran
 • Stormyran Saxen
 • Stormyrknylen
 • Svartdalen
 • Tälje­Grössjön
 • Tjärnängesberget
 • Torp
 • Tuna
 • Vithällberget

Nyckelbiotoper

Fågelskydd är något som ligger MOF varmt om hjärtat. Medelpad är ju i mångt och mycket ett skogslandskap. I Skogsstyrelsens ”Skogens Pärlor” finns mycken naturinformation om t ex skyddsvärda skogar att hämta. Men….för att, som vi tror, kunna ”stärka upp” dessa ytterligare satsar vi på att kunna lägga till info även om fågellivet. På medföljande karta har vi valt ut ett antal nyckelbiotoper som vi hoppas kunna inventera. För att kunna underlätta har var och en av dessa fått ett namn och blivit en lokal i Artportalen. Lokalerna har givits namn som börjar med NB (=nyckelbiotop) och därefter det lokala namnet. Mer detaljinformation om varje nyckelbiotop finns att hämta i ”Skogens Pärlor”. Antingen kan man inventera själv eller också tar man kontakt med undertecknad. All information om fågellivet kan vara till nytta, oavsett om man besöker ett område under häckningstid eller någon annan del av året (många av skogens fågelarter är ju stannfåglar). Optimalt är naturligtvis att besöka områdena kanske maj?juni, men i och med att meningen är att projektet skall pågå under en längre tid så är ju även information från andra delar av året av intresse. Ev kan jag hjälpa till med kartkopior om intresse finns. Ingemar Marklund 070 664 44 81 ingemar.marklund@sundsvall.se Punkterna på kartan, dess namn och position. 1 Stormyran, Hajsosjön, Liden N6974951 E605655 2 Storfloåsen, Liden N6971959 E587255 3 Lill­Tjäresjön, Liden N6968359 E605303 4 Svartdalen, Ljustorp N6962791 E614567 5 Häre­Högåsen, Ljustorp N6953927 E617095 6 Stormyrknylen, Liden N6959927 E590855 7 Vithällberget, Liden N6965907 E587567 8 Mussjöhöjden, Liden N6967075 E579279 9 Skallberget, Liden N6971075 E582351 10 Kånkåstjärnen, Indal N6942995 E597743 11 Rödmossamyran, Holm N6946259 E576607 12 Bastumyran, Stöde N6931715 E588559 13 Högåsen, Tuna N6908035 E612383 14 Tjärnängesberget, Attmar N6905043 E610447 15 Bysjön, Attmar N6899987 E606895 16 Glasmästarberget, Attmar N6900467 E591935 17 Frötjärnsåsen, Attmar N6908755 E596191 18 Kollradsåsen, Stöde N6902179 E572671 19 Österåsberget, Stöde N6903363 E580175 20 Stormyran, Saxen, Torp N6909091 E570687 21 Bodberget, Torp N6923655 E561531 22 Lövåsberget, Torp N6917367 E564979 23 Degelmyran, Torp N6915303 E567747 24 Kvarnberget ­Vanntjärnberget, Torp N6947735 E568627 25 Rogstaberget, Torp N6940999 E558947 26 Baktjärnen, Borgsjö N6950919 E549395 27 Tälje­Grössjön, Borgsjö N6943543 E543507  

25 Aug 2018

Nyckelbiotoper

Fågelskydd är något som ligger MOF varmt om hjärtat. Medelpad är ju i mångt och mycket ett skogslandskap. I Skogsstyrelsens…

25 Aug 2018

Ringmärkning på Hörningsholm

Nu på hösten har vi startat med ringmärkningen igen på Hörningsholm nära Stornäset på Alnön. Och det skulle vara trevligt…

2 Maj 2018

Fågelskådningens dag 2018

På söndag är det dags för den årliga Fågelskådningens dag på Stornäset. Vi möts för sakta promenad ut mot stranden…

16 Apr 2018

Kommande program

Väl mött till att deltaga i våra aktiviteter under kommande sässong. Programmet ser du här till höger på våran hemsida.…

Dela till vänner