Pilgrimsfalk

Sedan pilgrimsfalken återkoloniserade Medelpad 2009, inventerar föreningens medlemmar arten i sammarbete med SNF:s projekt pilgrimsfalk.

 

 

Kontakt:
fagelskydd@birdlifemedelpad.se

 

2009
I Ånge kommun ringmärktes tre ungar i slutet av juni. Sannolikt var det första gången sedan början på 1960-talet arten häckade i Medelpad.