Pilgrimsfalk

Sedan pilgrimsfalken återkoloniserade Medelpad 2009, inventerar föreningens medlemmar arten i sammarbete med SNF:s projekt pilgrimsfalk och Länsstyrelsen i Västernorrland.


Kontakt:
Peter Nilsson
070-190 25 51
k.peter.nilsson@gmail.com

2009
I Ånge kommun ringmärktes tre ungar i slutet av juni. Sannolikt var det första gången sedan början på 1960-talet arten häckade i Medelpad.

2010
2009 års glädjande upptäckt om att pilgrimsfalken åter blivit en häckfågel i landskapet bekräftades 2010. I år upptäcktes dessutom ytterligare ett par men denna gång i Sundsvalls kommun. Årets resultat blev två lyckade häckningar varav en i Ånge kommun och en i Sundsvalls kommun med 1 respektive 3 ungar

2011
Pilgrimsfalken fortsätter att återkolonisera landskapet och nu finns tre kända revir där två par konstaterades häcka. I Ånge kommun ringmärktes 3 ungar och i Sundsvalls kommun ringmärktes det även 3 ungar. I det nya reviret i Timrå kommun noterades en ensam varnande fågel under tiden 15/5 – 15/7. En bogrop hittades men ansågs ogynnsam varför flera nya iordningställdes inför kommande år

2012
Samtliga revir var tidigt besatta av par, även det i Timrå. När häckningsresultatet skulle undersökas senare, kunde vi konstatera att både Ångeparet och Timråparet verkar ha misslyckats i år då båda lokalerna var tomma vid vår kontroll. Sundsvallsparet däremot fick fram 4 ungar (3 hanar och 1 hona).
Under 2012 fick vi vårt första återfynd och det var en hane som föddes i Ånge 2010 som nu konstaterades häcka med en omärkt hona i Hälsingland. Tillsammans fick de tre ungar

2013
Något senare än vanligt var samtliga revir besatta även i år. Ytterliggare ett revir hittades i Sundsvalls kommun varför vi nu är uppe i fyra kända revir i landskapet.
Det sedan tidigare kända Sundsvallsparet fortsätter att producera många ungar och även i år blev det fyra ungar medan det nya paret i samma kommun misslyckades. Det är inte ovanligt att det gör det första året.
Timråparet fick i år ungar för första gången och tre ungar blev resultatet. Här lästes en av de vuxnas ringar av och den var född i Hälsingland 2010.
Ångeparet gäckade oss länge i år men till slut hittade vi dem och resultatet blev två ungar.