Kungsörn

Länsstyrelsen fick 2002, i enlighet med riksdagens fastställda rovdjurpolitik, uppdraget av Naturvårdsverket att ansvara för inventeringen av björn, varg, järv, lodjur samt kungsörn i landet. MOF och Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) fick därmed uppdraget att inventera kungsörn i länet. För uppgiften erhålles medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen men även en viss del från Alvins fond.

MOFs uppdrag innebär att vi årligen utför inventering av kungsörn enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd NFS 2002:14-15 med följande inriktningar:


• Dokumentation av kända revir/boplatser
• Uppföljning av häckningsframgång vid kända boplatser
• Sökinsatser efter nya revir/boplatser


Kontakt:
Peter Nilsson
070-190 25 51
k.peter.nilsson@gmail.com